Helios Orange - Praktické ukázky


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Finanční analýza

 • Umožňuje vyhodnocení za libovolné časové dimenze např. hodiny, konkrétní dny, dny v měsíci a dny v roce, týdny, měsíce, čtvrtletí, roky, dny v týdnu (pondělí – neděle).
 • Ve finanční analýze můžeme porovnávat i údaje v MJ – např. odbyt za zboží …
 • V rámci řešení je pohled s grafy i bez grafu. K dispozici je i % vyjádření – např. Chceme získat informaci o prodeji za E-shopy v % podle let.
 • Do přehledů lze vkládat i poměrové a rozdílové ukazatele mezi obdobími a barevně odlišovat stoupající a naopak klesající ukazatele.
 • Nad každým ukazatelem lze zobrazit souhrnný stav za firmu celkem.
 • Přehled finanční analýzy za vybrané dimenze je provázán na odpovídající datové soubory HeO – např. číselník organizací, zaměstnanců, středisek, zakázek apod.
 • Zdrojem výpočtu mohou být všechny tabulky Helios Orange včetně definovaných přehledů – např. data z jiných databází.
 • Časové dimenze jsou volitelné, pro filtrování lze použít uživatelských filtrů z volby nastav.
 • Seskupovat data lze podle všech atributů evidovaných v Helios Orange.
 • Z napočtených údajů lze uživatelsky tvořit atributy do základních přehledů Helios Orange.
 • Základní číselníky – organizace, útvary, zaměstnanci a další mají přímou vazbu na ukazatele finanční analýzy.
 • Finanční analýza má vazbu na firemní aktivity pro plánování marketingových aktivit.


Finanční analýza