Helios Orange - Praktické ukázky


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Obchodní partneři

  • Vedle základních údajů jsou potřebná i další data: VIP, počet zaměstnanců, OKEČ, roční obrat, informace o marketingu….
  • Údaje o konkurenci a vzájemných vztazích určují chování vůči organizaci.
  • Aktivity organizací na vstupu a výstupu lépe organizaci identifikují.
  • Přehled o pohledávkách a závazcích umožní identifikovat platební morálku.
  • Ověření v ARES umožní lépe spravovat základní údaje o organizacích.
  • Rozbory odbytu, nákupu a dalších informací pomocí finanční analýzy poskytnou detailní informace o vývoji v časové ose.


Obchodní partneři