Helios Orange - Praktické ukázky


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Saldokonto SAPERTA

  • Číslo účtu je automaticky dimenzí pro párování saldokontních složek.
  • Lze ručně párovat účetní zápisy s rozdílným párovacím znakem.
  • Saldokonto se aktualizuje on-line – ihned po účtování.
  • Lze sledovat saldokonto k datu.
  • Provázanost mezi účetním saldem a fakturačním saldem.
  • Vazba saldokonto na upomínky je zachována.
  • Při účtování vyrovnání saldokonta týkající se fakturace se vytvoří automaticky úhrada faktury.
  • Nad saldokontem se dají účtovat kurzové rozdíly včetně ocenění k datu.
  • Nad různými moduly jsou přehledové vazby na saldokonto.


Saldokonto SAPERTA