Helios Orange - Praktické ukázky


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Vyhodnocení dobropisů

  • Reklamace ještě nemusí nutně spět k vrácení zboží, vystavení dobropisu je konečnou variantou.
  • Finanční analýza zobrazí vývoj částek dobropisů v čase podle volitelných dimenzí.
  • Důležitějším ukazatelem je zjištění důvodů vystavení dobropisů.
  • Za volitelný výběr můžeme vyhodnotit počty dobropisů - podle důvodu vystavení.
  • Pomocí kontingenční tabulky lze vyhodnotit množstevní i finanční údaje současně.


Vyhodnocení dobropisů