Helios Orange - Praktické ukázky


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Rychlé vyhodnocení prodeje podle organizací

  • Podle parametrů rozlišujeme dvě období pro vyhodnocení.
  • Data se napočítávají jednorázovým výpočtem, nejčastěji v nočních hodinách.
  • Obě období se dají navzájem porovnávat a vyhodnocovat.
  • Data mohou nabývat hodnot prodeje, nákupu, apod.
  • Údaje vyhodnocují nové zákazníky, ztracené zákazníky.
  • Nedílnou součástí je porovnání posledních aktivit - kontaktních jednání.


Vyhodnocení prodeje podle organizací