Helios Orange - Praktické ukázky


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Pokročilé plánování výroby v IS Helios Orange

  • Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního principu řízení strojírenské výroby. Byl však navržen tak, aby dokázal zpracovat specifické požadavky mnoha dalších oborů..
  • Řešení řízení výroby v Helios Orange se skládá ze dvou modulů, Technická příprava výroby, Řízení výroby.
  • Technická příprava výroby zahrnuje oblast konstrukční a technologické přípravy výroby. Poskytuje nástroje pro rychlé a komfortní pořizování základních dat a jejich údržbu.
  • V definici technologického postupu lze pro Jednicové, Režijní nebo Kooperační operace definovat i ty nejneobvyklejší kombinace obslužnosti a časů (včetně mezioperačních časů) potřebných pro výrobní kalkulace a plánování kapacit.
  • Provázanost integrovaného informačního systému umožňuje definovat Kooperace až do úrovně objednávek kooperací a jejich vyfakturování.
  • Modul Řízení výroby IS Helios Orange disponuje jedním z nejpropracovanějších nástrojů pro pokročilé plánování výroby na českém trhu. Na základě rozsáhlé konfigurace a možností nastavení mnoha konfiguračních parametrů lze vygenerovat výrobní plán, který na základě současných a požadovaných kapacit navrhne optimální výrobní plán.


Výroba v IS Helios Orange